Detaljeret projektstyring

Projektstyring er vigtig i alt hvad vi gør i Ebbe Dalsgaard A/S, men specielt ved opgaver som strækker sig over en længere periode, finder vi det enormt vigtigt. Ved projekter som strækker sig over flere måneder, nogle gange år, er der mange samarbejdspartnere, leverandører samt brugere som bliver påvirket af projektet. For at skabe en god service finder vi det vigtigt at der er en løbende og konstruktiv dialog med alle parter.

Vores større projekter vil altid have en fast entrepriseleder og en fast projektleder tilknyttet. Disse to medarbejdere har ansvaret for den løbende dialog og koordinering med alle relevante parter, herunder dig som bygherre. Den entreprise- og byggeleder der vælges til det enkelte projekt, har erfaring fra tidligere projekter og vil således være godt klædt på til at håndtere projektet.

Vi vægter den løbende dialog højt og kræver løbende byggemøder med bygherre. Til møderne vil vi blandt andet gennemgå de tidsmæssige forhold, de tekniske forhold samt de økonomiske forhold.

Har du særlige ønsker til den løbende projektkoordinering tager vi gerne en dialog omkring dette.

Vil du vide mere?

Ring 49 14 17 20

    Referencer på projektstyring

    Se alle referencer