Projekbeskrivelse

Endnu et spændende skybrudsprojekt for Københavns Kommune og Hofor Spildevand København A/S er realiseret.

Området omkring Karens Minde Aksen er blevet klimatilpasset og byrumsforbedret. Kommunen, lednings- og anlægsejere, ingeniører og landskabsarkitekter har arbejdet hen imod at løfte området samtidig med at dets mangfoldighed og stærke lokale identitet er bevaret. Vi har haft æren af at udføre projektet og det har været et meget interessant og spændende projekt.

Igennem knap 2 år har vi arbejdet i et udeareal på 37.000 m2 med det formål at skabe byfornyelse, men også at skybrudssikre området, så det kan håndtere 15.000 m3 skybrudsvand.

En 6.000 m2 stor slynget belægning af gule teglklinker binder både hele parkområdet sammen samtidig med, at denne ved regnvejr vil lede regnvandet frem til risleengene og herfra løber ud i et nyetableret regnvandsbassin. Risleengen og regnvandsbassinet skal håndtere regnvandet både i situationer med normalt regnvejr og ved skybrud. Parkarealerne på begge sider af Mozartsvej er omkranset af en lav teglstensmur således, at disse arealer ved større skybrud også kan rumme store mængder vand.

Midt i projektet er der etableret en cirkelbro i træ som skal fremstå som et svævende element midt i naturen.

Parkernes gamle karaktertræer er alle blevet bevaret med få undtagelser. Stammerne fra de træer, der er blevet fældet, er blevet lagt forskellige steder i området med det formål at fremme biodiversiteten.

København har endnu en gang fået et byrum som byens borger kan få glæde af de næste mange år frem.

Adresse:Wagnersvej 19, 2450 København
Byggetidspunkt:2021-2023
Samlet entreprisesum:42 mio. kr.
Bygherre:Københavns Kommune & Hofor Spildevand København A/S
Hovedentreprenør:Ebbe Dalsgaard A/S
Landskabsarkitekt:Schønherr A/S
Ingeniør:WSP

Vil du vide mere?

Ring 49 14 17 20

eller udfyld felterne herunder, så ringer vi dig op.

Se alle referencer