Miljø og bæredygtighed

Vi vil gerne være med til at skabe et bedre miljø samt bidrage til en bæredygtig udvikling. For at dette kan lykkes har vi integreret nogle forbedringer i vores dagligdag og som følger vores daglige aktiviteter.

I Ebbe Dalsgaard A/S arbejder vi efter følgende verdensmål:

Anstændige jobs    Bæredygtige byer og lokalsamfund    Ansvarligt forbrug og produktion

FN’s verdensmål nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst 

Vi yder gerne en indsats med at få unge i arbejde og give dem en uddannelse inden for vores branche. Ligeledes forsøger vi at hjælpe unge, der er faldet ud af de mere gængse uddannelser f.eks. som følge af ordblindhed. Dette gør vi via EGU-ordningen, et uddannelsestilbud for unge der har svært ved at følge en traditionel undervisning. En forudsætning er dog, at de unge også oprigtigt ønsker at uddanne sig inden for faget og udviser såvel “gåpåmod” som ansvarlighed overfor os som arbejdsgiver.

Derudover tilbyder vi jobtræning for folk i ledighed i samarbejde med omkringliggende kommuner.

FN’s verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vores passion er at være med til at skabe grønne offentlige rum som er til gavn for alle. Vi har lavet flere klimatilpasningsprojekter som har til formål at reducere vandrelaterede katastrofer. Vi finder disse projekter spændende og til gavn for både vores miljø og samfund. Som følge heraf er det et område vi vægter højt og udvalgte medarbejdere bliver løbende holdt opdateret på området via kurser og uddannelser.

FN’s verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi fokuserer på at have et ansvarligt forbrug af varer og hjælpematerialer, herunder at anvende genbrugsmaterialer hvor det er muligt. Vores aktiviteter gennemføres med den mindst mulige forurening under hensyntagen til de tekniske og økonomiske muligheder. Derudover forpligter vi os til at overholde gældende miljølovgivning og myndighedskrav. Medarbejderne bliver løbende informeret om virksomhedens hensigter på miljøområdet, så de kan agere herefter.

Hjem

Vil du vide mere?

Ring 49 14 17 20

eller udfyld felterne herunder, så ringer vi dig op.