Værdier

Vi vil gerne kendes på vores værdier: Troværdighed, Dialog, Engagement og Viden

Troværdighed og ordentlighed er basis for at den gensidige tillid kan være tilstede. Troværdighed skal opbygges over en periode, hvorfor vi altid håber på at nye bekendtskaber bliver omdannet til langvarige samarbejdspartnere. Vi vil opnå jeres troværdighed ved at overholde vores aftaler og levere et professionelt stykke arbejde.

Dialogen er grundlaget for et værdiskabende samarbejde og er en forudsætning for, at vi sammen kan levere en solid faglig og helhedsorienteret indsats. Vi går i tæt dialog med vores samarbejdspartnere samt de brugere som bliver påvirket af vores projekter. Den løbende koordinering med både bygherre og eksterne samarbejdspartnere bliver prioriteret højt, da dette har en afgørende betydning for hvorledes et projekt forløber.

Engagement og arbejdsglæde hænger sammen og danner grundlaget for et godt resultat. Vi er stolte af at have en medarbejderstab med meget høj anciennitet. Medarbejderne er vores vigtigste aktiv og vi har en klar holdning til, at hos Ebbe Dalsgaard A/S hjælper og værner alle om hinanden.

Viden er vejen frem til at gå nye veje. Vores faglige viden inden for entreprenør og anlægsfaget bliver løbende opdateret gennem kurser. Vi er altid åbne for over for nye og spændende ideer, så vi sammen kan skabe et landskab der er til gavn for både miljø og mennesker.

Garanti

Ebbe Dalsgaard A/S har været medlem af Danske Anlægsgartnere siden virksomhedens begyndelsen. Et medlemskab i Danske Anlægsgartnere er din garanti som kunde for at arbejdet udføres i henhold til håndværksfagets normer og at en eventuel tvist kan afgøres gennem ankenævn og garantifond.

Selvom vi sætter en ære i at levere et godt produkt, er Ebbe Dalsgaard A/S, som deres sikkerhed, med i Danske Anlægsgartnere. Dermed er du, som kunde, sikret gennem ankenævn og garantifond i det tilfælde hvor der skulle være fejl eller mangler fra vores side.

Vi er glade for og stolte af, at vi endnu ikke har været i en sådan situation, hvor vi har haft en sag for hverken ankenævn eller garantifond.

Vil du vide mere?

Ring 49 14 17 20

eller udfyld felterne herunder, så ringer vi dig op.