Projekbeskrivelse

Et skybrudsprojekt og områdeløft i samme ombæring.

Området ved Carl Nielsens Allé skal præsentere et byrum, der formår at integrere bynatur og byliv i klimatilpasningen.

I centrum af anlægget er der etableret regnvandsbassiner, som ved skybrud skal samle regnvandet. Når vandet samler sig i bassinerne, vil det indgå i en naturlig del af området i form af små søer. Resten af tiden vil bassinerne være fyldt med beplantning i form af græsser og siv.

I resten af anlægget er der etableret stier, trapper samt frodige og grønne beplantninger på de eksisterende beskyttelsesrum. Beplantningen er sammensat så biodiversiteten bliver højnet og dermed kan fungere som levested for byens insekter og integrerer således naturen i byrummet.

Beplantningen er valgt med øje for de skiftende årstider, så anlægget kan stå så frodigt som muligt gennem hele året.

Hele projektet bliver omkranset af et kantelement i beton, der skal fungere både som adskillelse mod trafikken, opholdsmøbel og vandrende. Ved skybrud og regnvejr vil regnvand fra Svanemøllehallens tag blive ledt via kantelementet og ned til regnvandsbassinerne.

Området skal gerne indbyde til leg, ophold og læring for områdets beboere og brugere.

Adresse:Carl Nielsens Allé 5, 2100 København Ø
Byggetidspunkt:2022-23
Samlet entreprisesum:7,8 mio. kr.
Bygherre:Københavns Kommune
Hovedentreprenør:Ebbe Dalsgaard A/S
Landskabsarkitekt:WERK
Ingeniør:NIRAS

Vil du vide mere?

Ring 49 14 17 20

eller udfyld felterne herunder, så ringer vi dig op.

Se alle referencer