Menu
Danske Anlægsgartnere

Ebbe Dalsgaard A/S

Videns kompetencer:

Ebbe Dalsgaard A/S har gennem mere end 40 år som entreprenør og anlægsgartnervirksomhed, høstet mange erfaringer fra mange almene som mere specielle opgaver. Vi lægger vægt på at sørge for, at disse erfaringer kommer kunderne til gode ved nye opgaver. Vi råder også over velkvalificerede ledere med videregående uddannelser og med flere års praktisk erfaring. Disse kan sparre såvel som rådgive både bygherrer og tegnestuer og indgå i en kvalificeret dialog om de respektive projekter. Vi er også istand til selv at projektere i mindre skala.

Vi er velfunderede indenfor de vej- og byggetekniske områder lige fra anlægsmodning  via afvanding mv. til de afsluttende belægnings-og byggearbejder. Vi er ligeledes,vidensmæssigt velfunderede når det drejer sig om anlæg og drift af grønneområder lige fra naturpleje til anlæg og pleje af haver, parkanlæg til idrætsanlæg. Vores håndværkere binder gerne an med små og mellemstore tømrer- og mureropgaver, både når det gælder renovering af eksisterende byggeri og nybygning.

Alle vore medarbejdere medvirker til at sikre kvaliteten således, at den enkelte opgave løses med den nødvendige faglige viden helt fra projektgennemgangen til den praktiske udførelse.

Gennem vore mange entrepriser har vi derfor høstet et bredt kendskab til de mange entreprenør og anlægsgartneropgaver indenfor såvel nybyggeri som renoveringer. Bl.a. har vi et godt kendskab til følgende områder:

  • Forberende terrænarbejder.
  • Kloakeringsarbejder fra simple regnvandsfaskiner over minirenseanlæg til store underjordiske forsinkelsesbassiner.
  • Belægningsarbejder omfattende alt fra grus belægninger over naturstensbelægninger til asfalt og betonbelægninger.
  • Grønne tage.
  • Haveanlæg.
  • Gårdsaneringer.
  • Kunstgræsbaner.
  • Parkanlæg mv.
phone tracker from computer персональный гороскоп глоба павел monitoring cell phone text messages гороскопы и совместимость знаков real time cell phone tracking виагра инструкция best iphone spyware app press press press spy sms lewat internet here spy software on iphone without jailbreaking spy on cell phone connect by phone call лев и рыба гороскоп совместимость best cell phone spy software for iphone 5 link ultimate mobile phone spy гороскоп совместимости