Menu

Lufthavnsparken

Projektet omfatter en gennemgribende renovering af udearealer til Lufthavnsparken med etbablering af et stort underjordisk regnvandsbassin samt kloakerings-, vandforsynings- og fjernvarmearbejder. Udvidelse af P-arealerne og med etablering af ramper med insitustøbte støttemurer til nye handicapvenlige adgangsstier. Etablering af nye belægninger støttemurer overalt samt etablering af nye plantebede og plantning af såvel små buske som store træer.

Adresse: 
Sirgræsvej 17
Bygherre: 
Den selvejende institution Lufthavnsparken
Byggetidspunkt: 
2011-2012
Hovedentreprenør: 
Ebbe Dalsgaard A/S
Samlet entreprisesum: 
32 mio. kr.
Landskabsarkitekt: 
GHB Landskabsarkitekter A/S
Ingeniør: 
Hansen, Carlsen & Frølund A/S

print this page

Tilbage