Menu

Korsikavej

Denne gårdsanering omfattede såvel ledningsarbejder som belægnings-, beplantnings-, som belysningsarbejder mm.

Med realisering af projektet har man opnået et langt mere attraktivt gårdmiljø med en spændende og alsidig beplantning.

For at også gården synes "grøn" set oppe fra lejlighederne er de nye skure og overdækninger anlagt med grønne tage. Selve tagbeplantningen er udført med sedum planter.

 

Adresse: 
Korsikavej, København
Bygherre: 
Københavns Kommune
Byggetidspunkt: 
2018
Hovedentreprenør: 
Ebbe Dalsgaard A/S
Samlet entreprisesum: 
3 mio. kr.
Landskabsarkitekt: 
Opland Landskabsarkitekter ApS

print this page

Tilbage