Menu

Marienborg

Anlægsarbejderne her omfattede fortrinsvis belægningsarbejder i form af brolægningsarbejder og asfaltarbejder.

Adresse: 
Nybrovej 410
Bygherre: 
Slots og Kulturstyrelsen
Byggetidspunkt: 
2016
Hovedentreprenør: 
Ebbe Dalsgaard A/S
Samlet entreprisesum: 
Ca. 1 mio. kr.
Landskabsarkitekt: 
GHB Landskabsarkitekter A/S

print this page

Tilbage