Menu

Knastebakken

Hovedentreprise. Arbejdet omfattede renovering af belægningerne, trapper og støttemurer samt tilhørende afvanding og belysning. Endvidere blev der udført er række apteringsarbejder og beplantningsarbejder. Som en særlig del af beplantningsarbejder blev den gamle belægnings bund omkring en række ældre platantræer udskiftet til gartnermakadam og rodgrus. Belægningsarbejderne omfattede anlæg af løsebelægninger med slotsgrus, flisearbejder samt asfaltarbejder.

Adresse: 
Knastebakken Måløv
Bygherre: 
Afd. 3044, Måløv Park
Byggetidspunkt: 
2013
Hovedentreprenør: 
Ebbe Dalsgaard A/S
Samlet entreprisesum: 
Ca. 7 mio. kr.
Landskabsarkitekt: 
Møllen Arkitekter ApS

print this page

Tilbage