Menu

VIBO Afd.111

Hovedentreprise Rydning af det eksisterende gårdanlæg herunder bortkørsel af jord. Anlæg af nyt gårdrum til leg og ophold. Arbejdet indeholdt tillige lednings og kloakeringsarbejder for vandforsyning og belysning samt afledning af regn og spildevand. Gårdrummet er udformet med nye beton og klinkebelægninger og legeplads med boldbane. Som faldunderlag er udlagt gummibelægning. Som rumskabende elementet er anvendt beplantning omfattende løg, stauder, buske og træer. Hertil kom en række apteringsarbejder herunder etablering af træmøbel, skure og affaldsgårde mm.

Adresse: 
Frankrigsgade 38
Bygherre: 
Boligselskabet VIBO
Byggetidspunkt: 
2015
Hovedentreprenør: 
Ebbe Dalsgaard A/S
Samlet entreprisesum: 
Ca. 6 mio kr.
Landskabsarkitekt: 
Thing og Brandt Landskab

print this page

Tilbage