Menu

Baunebakken

Dette arbejde omfattede etablering af lokal afledning af regnvand for hele bebyggelsen Baunebakken ved opsamling af tagvand og vand fra belægninger ført til regnavndsbede og underjordiske nedsivningsanlæg samt lavninger i terræn, hvor vand ved skybryd kan stuve op.

Adresse: 
Bredkær, Hvidovre
Bygherre: 
HOFOR Spildevand A/S
Byggetidspunkt: 
2014
Hovedentreprenør: 
Ebbe Dalsgaard
Samlet entreprisesum: 
10 - 20 mio kr.
Landskabsarkitekt: 
GHB Landskabsarkitekter A/S
Ingeniør: 
Grontmij A/S

print this page

Tilbage