Menu

Kunstgræsbane Nørrebroparken

Entreprisen omfattede etablering af en ny indhegnet kunstgræsbane på et gammelt asfaltareal i Nørrebroparken. Banen indeholder 2 stk. 7-mandsbaner og 4 stk. 8-mandsbaner og er indhegnet med højthegn så bolden ikke forsvinder ud på de tilstødende arealer.

Den eksisterende beplantning er suppleret med en række kirsebærtræer på vestsiden således at banen er omkranset af træer på alle 4 sider.

Arbejdet blev gennemført i perioden september-november 2011 under bevågenhed af glade naboer og kommende brugere, som så frem til at kunne tage anlægget i brug.

Adresse: 
Nordbanegade
Bygherre: 
Københavns Kommune
Byggetidspunkt: 
2011
Areal: 
5.000 m2
Hovedentreprenør: 
Ebbe Dalsgaard A/S
Samlet entreprisesum: 
4,5 mio. kr.
Landskabsarkitekt: 
GHB Landskabsarkitekter A/S

print this page

Tilbage