Menu

KPMG Flintholm

Projektet omfattede etablering af taghave med kunstvanding samt belægningsarbejder med granitflser og kantsten. En særlig udfordring var de meget stejle skråninger med udlægning a rullegræs.

Adresse: 
Dirch Passers Allé
Bygherre: 
KPMG Flintholm
Byggetidspunkt: 
2011
Hovedentreprenør: 
MT Højgaard A/S
Samlet entreprisesum: 
5,0 mio. kr.
Landskabsarkitekt: 
Henrik Jørgensen Landskab A/S
Ingeniør: 
MT Højgaard A/S

print this page

Tilbage