Menu

Scandiagade

Dette er et skybrudsikringsprojektet anlagt i parkstrøget imellem de 2 vejbaner, der udgør Scandiagade.

Projektet omfatter udgravning af 8 bassiner, der fremstår med hver deres karakteristika. Bassinerne er udformet således, at de kan benyttes til ophold, dyrkning af urter i højbede samt til leg mm.

I tilfælde af skybrud vil flere af bassiner blive tilledt vand fra de omgivne arealer med henblik på at forsinke/nedsive dette. Indholdet i basserner er lavet således, at de mest eksistensive tilplantede bassinerne dem, der først modtager vand.

Parken er bundet sammen med broer, der anlagt henover bassinerne og stier på arealerne mellem bassinerne.

 

 

Adresse: 
Scandiagade Københavns SV
Bygherre: 
Købehavns Kommune
Byggetidspunkt: 
2018
Hovedentreprenør: 
Ebbe Dalsgaard A/S
Samlet entreprisesum: 
14 mio. kr.
Landskabsarkitekt: 
1:1 Landskab ApS
Ingeniør: 
Atkins Danmark A/S

print this page

Tilbage