Menu

Bryggervangen

Som en del af dette meget store LAR-projekt blev der udført en lang række belægningsarbejder i form vejomlægninger med tilhørende håndtering af vejafvandingen.

En særlig opgave var at ændre hele Sankt Kjelds Plads med etablering af ny rundkørsel og heller mm. samtidig med, at trafikken blev opretholdt bl.a. af hensyn til buslinje 4A, der passere 30 gange i timen.

I det samlede projekt blev der sat omkring 2.000 lbm kantsten med flere forskellige radier. Der lavet flere overkørsler der også includere linjeafvandingselementer. Der er lagt omkring 2.500 m2 fortovsfliser og lavet omkring 1.500 m2 grantistensbelægninger af såvel brosten som chausseten. 

Hertil kom diverse asfaltarbejder dels på eksisterende og dels på nye bærelag.

 

Adresse: 
Bryggervangen
Bygherre: 
Københavns Kommune
Byggetidspunkt: 
2017-2018
Hovedentreprenør: 
Ebbe Dalsgaard A/S
Samlet entreprisesum: 
28 mio. kr.
Landskabsarkitekt: 
SLA A/S
Ingeniør: 
Niras A/S

print this page

Tilbage