Menu

Nordhavnsvej Byrum

Her skulle den tidligere byggeplads for anlæg af Nordhavnsvej omdannes til et nyt midlertidigt Byrum til glæde for omårdets beboere.

Terræn blev profileret til en meget stor skålformet areal med vold lignende karakter ud ad til. på den udvendig side blev der udplantet skovplanter og bunden tilsået med skovbundsurter. Selve skålen blev tilsået med engurter i hvilken der klippes en græssti som man kan følge rundt på stedet.

I midten af skålen er der opstået et lille vandhul.

I tilknytning til terræn og beplantningsarbejdet er også anlagt en Ø 500 betonledning til håndtering af regnvand 

Adresse: 
Nordhavnsvej
Bygherre: 
Københavns Kommune
Byggetidspunkt: 
2017-2018
Hovedentreprenør: 
Ebbe Dalsgaard A/S
Samlet entreprisesum: 
1 mio. kr.
Landskabsarkitekt: 
Schønherr A/S

print this page

Tilbage