Menu

Bryggervangen og Sankt Kjelds Plads

Det har været en stor fornøjelse at være med til at realisere dette meget fine projekt for håndtering af regnvand på Bryggervangen og Sankt Kjelds Plads. Området er blevet forvandlet fra at være stærkt præget af trafik og belægninger til et område med et meget stort naturpræg. Målet har været at få skabt et vartegn for klimatilpasningen i København, hvor en særlig Københavnsk Bynatur er defineret. 

Vejarealerne er således reduceret betragteligt for at få arealer til at skabe den nye bynatur.

Dette indebar også et stort ledningsarbejde, hvor der er foretaget op mod 800 ledningskryds. Et arbejde, der har krævet en god koordination med de mange ledningsejere for, at dette har kunnet udføres i en kontinuert proces.

For at få skabt bynaturen, er der anvendt træer og buske fra helt små, til meget store. De største træer er således 8 m høje. Endvidere er der udlagt stammer mv. for at tilgodese insekter svampe mv. og der indplantes 36.000 stauder i de forskellige vegetationstyper for at etablere en "naturlig" skovbund.

 

Adresse: 
Bryggervangen København
Bygherre: 
Københavns Kommune
Byggetidspunkt: 
2017-2018
Hovedentreprenør: 
Ebbe Dalsgaard A/S
Samlet entreprisesum: 
28 mio. kr.
Landskabsarkitekt: 
SLA A/S
Ingeniør: 
Niras A/S

print this page

Tilbage