Menu

Klimaprojekt Kokkedal Egedalsvænge

Dette klimaprojektet har til formål at håndtere regnvandshændelser i Egedalsvængets nærområder samtidig med at området tilføres nye spændende rekreative elementer.

På øverste foto ses er tidligere krat der er ryddet således at de gamle smukke egetræer er blevet synlige oppe på bakken medens den lave del er tilsået med eng blomster der kan tåle at blive oversvømmet lejlighedsvis. En terræntrappe/bro i træ binder arealet sammen og gør man kan vandre hen over den lave del når denne er oversvømmet.

Et tidligere ubenyttet græsareal er fordybet således, at dette kan nedsive og forsinke regnvand inden dette løber til Usserød Å.

 

Adresse: 
Broengen Kokkedal
Bygherre: 
Boligforeningen 3B
Byggetidspunkt: 
2016-2017
Hovedentreprenør: 
Ebbe Dalsgaard A/S
Samlet entreprisesum: 
Ca. 13 mio. kr.
Landskabsarkitekt: 
Schønherr
Ingeniør: 
Rambøll

print this page

Tilbage