Menu

Nordhavnsvej

Langs den nye vej, Nordhavnsvej, har vi plantet 362 store træer og 1.200 mindre træer og buske. Endvidere har vi plantet 700 klatreplanter og lagt 525 m2 vedbendsmåtte. Endelig er der udsået urter på knap 10.000 m2.

Som forberedelse til plantningen af de store træer, er der udgravet til plantebede bestående af enten ren allétræsmuld eller markmuld med allétræsmuld. De mindre træer og buske er sat i den eksisterende jord.

Vedbendsmåtterne er udlagt på en god markmuld tillige med klatreplanterne langs støjskærmen. Alle urterne er udsået på et grus/sand materiale for at give urterne gode vækstbetingelser på bekostning af græsser og dermed give et meget urteagtig/blomstrende udtryk.

Herudover blev der på Svanemølle Kaserne og Strandvejen udført en hel del belægningsarbejder med chaussestensbelægninger, betonbelægninger og asfalt.

På det øverste foto planter Teknik og Miljøborgmester Morten Kabell det første træ

 
Adresse: 
Nordhavnsvej
Bygherre: 
Københavns Kommune
Byggetidspunkt: 
2016
Hovedentreprenør: 
Ebbe Dalsgaard A/S
Samlet entreprisesum: 
Ca. 7 mio. kr.
Landskabsarkitekt: 
Schønherr A/S

print this page

Tilbage