Menu

Fjorden Roskilde

Renovering af haveanlæg.

Der er renoveret 3 haveanlæg med nye belægninger og beplantninger. I tilknytning hertil er der udført terrænarbejde og afvandingsarbejder. Endvidere er opsat ny belysning og læhus.

Endelig er der udført sikring af haveanlæggene ved hegning.

Adresse: 
Smedegade 16 Roskilde
Bygherre: 
Region Sjælland Psykiatrien
Byggetidspunkt: 
2014-2015
Hovedentreprenør: 
Ebbe Dalsgaard A/S
Samlet entreprisesum: 
Ca. 2 mio. kr
Landskabsarkitekt: 
Birgitte Finks Tegnestue

print this page

Tilbage