Menu

Husum Bevægelsespark

Projektet omfattede en fornyelse af Husum parken med det formål at få flere aktiviteter ind. Arbejdet omfattede derfor rydning af eksisterende træer og anden beplantning, rydning og bortkørsel af jord, rydning af diverse belægning, herunder bl.a. asfalt og brosten samt fræsning af asfalt. På en del af arealet var det nødvendigt at være særlig opmærksom på, at tage hensyn til en række bevaringsværdige træer under anlægsarbejdets udførelse. I projektet er der bakkeformationer, hvoraf den største bakke har en højde på 2 m. Derudover bestod arbejdet i anlæg af forskellige gruspladser/aktivitetsområder i tilknytning til den eksisterende asfaltsti. Pladserne blev udstyret med forskellige aktivitetsmuligheder Herud over udførtes sætning af betonplinte, fliser, brosten og kantsten. Desuden udførtes opsætning af inventar. Endelig blev der blev plantet mange nye træer ind i anlægget. Blandt andet blev der plantet 25 Ungarsk Eg.
Adresse: 
Nordrupvej
Bygherre: 
Københavns Kommune
Byggetidspunkt: 
2015
Hovedentreprenør: 
Ebbe Dalsgaard A/S
Samlet entreprisesum: 
ca. 5 mio. kr.
Landskabsarkitekt: 
GHB Landskabsarkitekter

print this page

Tilbage