Menu

Husumparken Kunstgræsbane

Anlæg af kunstgræsbane i Husumparken som totalentreprenør.

Da området er indvindingsomårde for drikkevand skulle al regnvand fra banen samles op til kloak.

Derfor udlagdes membran af bentonit.

Banen er anlagt med lys men uden indhegning af hensyn til områdets fredning.

Overskydende jord er brugt til anlæg af bakke med en lille tribune hvorfra kunstgræsbanen kan overskues 

Adresse: 
Nordrupvej
Byggetidspunkt: 
2015
Samlet entreprisesum: 
Ca. 5 mio. kr.
Landskabsarkitekt: 
GHB Landskabsarkitekter A/S
Totalentreprenør: 
Ebbe Dalsgaard A/S

print this page

Tilbage