Menu

Egedalsvænge

Fagentreprise for MT Højgaard. Overordnet omfattede opgaven renovering af udearea-lerne efter, at der var foretaget renovering af facader mv. Primært omfattede entreprisen etablering af nye beton og asfaltbelægninger og ny beplantning med mere end 35.000 planter. Beboerne havde en række valgmulighe-der for at præge indhold og udformning af bede og be-lægninger ved de enkelte opgange. Endvidere omfattende opgaven nedgravning af trækrør for kabler samt afvandingsforholdsamt etablering af 90 m3 bassin for opsamling af regnvand til brug for bebyg-gelsens vaskerier. Endelig indgik renovering af de eksisterende legeplad-ser og etablering af nye samt opsætning af betonplinte mm.

Adresse: 
Egedalsvænge Kokkedal
Bygherre: 
Boligforeningen 3B
Byggetidspunkt: 
2013-2014
Hovedentreprenør: 
MT Højgaard A/S
Samlet entreprisesum: 
Ca. 10 mio. kr.
Landskabsarkitekt: 
Opland Landskabsarkitekter
Entreprenør: 
Ebbe Dalsgaard A/S

print this page

Tilbage