Menu

Nørrebrogade

Totalentreprise. Ud fra standarder og ide oplæg blev der foretaget færdig projektering af såvel placeringerne på Nørrebrogade, som udformning plantehuller som byrumsinventar i form plinte i forskellige udformning opbygget i ege-tømmer. Omkring hvert træ blev opbygget plantehuller ved brug af gartner-macadam. Omkring hvert træ blev monteret en træhuls-rist medens den øvrige del af plantehullet blev retableret med chaussésten og fortovsfliser.

Adresse: 
Nørrebrogade
Byggetidspunkt: 
2015
Hovedentreprenør: 
Ebbe Dalsgaard A/S
Samlet entreprisesum: 
Ca. 1,5 mio. kr.

print this page

Tilbage