Menu

Marmorvej

Fagentreprise. Anlægsarbejdet omfattede opbygning af udearealer på betondæk. Udearealerne er opbygget med adgangsvej i asfalt og hovedstier i klinker med tilhørende dræn, linjeafvanding. Mindre stier er anlagt med slotsgrus. Derudover er der anlagt kunstige bakker, der er tilplantet med træer, buske og stauder. Endvidere er der etableret græsplæner til opholdsarealer. Ud over diverse apteringsarbejder, er der til de respektive lejligheder også udført terrasser med anvendelse af brædder og strøer fra Superwood”.

Adresse: 
Marmorvej 19-49
Bygherre: 
Projektselskabet P/S
Byggetidspunkt: 
2015
Hovedentreprenør: 
NCC Construction Danmark A/S
Samlet entreprisesum: 
Ca. 10 mio kr.
Landskabsarkitekt: 
1:1 Landskab
Entreprenør: 
Ebbe Dalsgaard A/S

print this page

Tilbage