Menu

Slotsstien Hillerød

Ebbe Dalsgaard A/S havde her til opgave renovere en del af slotsstien langs slotssøen ved Frederiksborg Slot.

Renovering bestod fortrinsvis i belægningsarbejder med Chaussé og SF-sten.

En mindre de af opgaven var at etablere bredsikring for imødegå den erosion som søen afsted kommer her. Sikringen bestod i udlægning af kampesten og skærver samt udlægning af vegetationsmåtter.

Adresse: 
Torvet, Hillerød
Bygherre: 
Hillerød Kommune
Byggetidspunkt: 
2014
Hovedentreprenør: 
Ebbe Dalsgaard
Samlet entreprisesum: 
0,1 - 0,5 mio. kr.
Landskabsarkitekt: 
Thing & Brandt Landskab ApS

print this page

Tilbage