Menu

Vest Volden Roskildevej


Ebbe Dalsgaard A/S havde her til opgave at foretage rydning af bevoksningen og reprofilere Vest Volden på begge sider af Roskildevej. Målet hermed var, at Vest Volden igen vil blive synlig og med sin stringente form danne en monumental Byport på Roskildevej.

Udførelse af projektet krævede stor præcision i jordarbejdet herunder at fremskaffe den rette jord, som kan stå med den stejlhed, som Vest Volden er formet.

Ligeledes stillede udlægning af græstrøv på de stejle skråninger store krav til arbejdet såvel i forhold til lægningen som fastgørelse af tørven.

Adresse: 
Roskildevej
Byggetidspunkt: 
2013
Hovedentreprenør: 
Ebbe Dalsgaard A/S
Samlet entreprisesum: 
0,5 - 1,0 mio. kr.
Landskabsarkitekt: 
GHB Landskabarkitekter a/s

print this page

Tilbage