Menu

Statens Museum for Kunst

Renovering af forhaven til Statens Museum for Kunst var en kærkommen og meget spændende opgave for Ebbe Dalsgaard A/S.

Her var der lejlighed for at udnytte firmaets mange kompetencer ikke alene i forbindelse med gennemførelsen af anlægsarbejdet, men også i forbindelse med koordination af en række specialister. Dette både i relation til færdigprojektering af spejlbassinet og den tilhørende vandteknik, som den praktiske udførelse.

Anlægsarbejdet omfattede etablering af hvælvede grønnøer og reprofilering af bastionen foran museumsbygningen. Øerne er kantet af brolægning og tilplantet med syrener og meget store træer hjemtaget fra Holland. Tillige er der lagt 100.000 løg i plænerne

En særlig udfordring for os var at anlægge det 700 m2 store spejlbassin med mere end 240 m3 vand.Her var kravene til nøjagtighed både i produktion og anlæg absolut. Således skulle de op til 8 tons tunge kantelementer, der alle havde en unik form, støbes med stor præcision for at kunne placere disse millimeter præcist omkring bassinet.

Resultatet af de fælles anstrengelser er vi yderst tilfredse med og vi kan allerede nu konstatere, at anlægget er blvet vel modtaget og flittigt brugt og som det vil være en fornøjelse at følge.

Adresse: 
Sølvgade 50
Bygherre: 
Københavns Kommune
Byggetidspunkt: 
2013-2014
Areal: 
Ca. 12.000 m2
Hovedentreprenør: 
Ebbe Dalsgaard A/S
Samlet entreprisesum: 
20-25 mio. kr.
Landskabsarkitekt: 
Polyform Arkitekter samt karres en brands

print this page

Tilbage