Menu
Danske Anlægsgartnere

Ebbe Dalsgaard A/S

Miljøpolitik

Vision
Som anlægsgartner har det været en naturlig ting for Ebbe Dalsgaard og dermed for virksomheden Ebbe Dalsgaard A/S at tage hensyn til miljøet under udførelse af alle vores forskellige arbejdsopgaver. Gennem indførelse af systematisk miljøledelse, er det intentionen at give den grønne profil større gennemslagskraft såvel i vores virksomhed, som over for vores samarbejdspartnere og kunder.

Målet med virksomhedens miljøledelse er ikke blot at udvise hensyn under arbejdets udførelse i forhold til ”røg, støj og møg”, men også at tage vare på vores naturressourcer og bidrage til, at vores arbejdsopgaver i videst muligt omfang udføres bæredygtigt ved såvel anlæg som drift. Hermed søger vi også at bidrage til at minimere effekten af virksomhedens arbejdsopgaver på miljøet. Anvendelse af genbrugsmaterialer, systematisk affaldssortering såvel som minimering af kemiske midler er derfor en nærværende del af vores hverdag.

Der er vores vision, at vi leverer et godt og miljøansvarligt produkt til alles tilfredshed.

Miljøpolitik
Det er Ebbe Dalsgaard A/S´ miljøpolitik, at virksomhedens aktiviteter gennemføres med den mindst mulige forurening af det ydre miljø under hensyntagen til de tekniske og økonomiske muligheder og vi forpligter os til at overholde gældende miljølovgivning og myndighedskrav. Vi gennemfører dokumenteret miljøsikring af anlægsopgaver, når dette er krævet af kunden og når det i øvrigt findes relevant.

Virksomheden vil mindst en gang om året vurdere mulighederne for miljømæssige forbedringer af virksomhedens aktiviteter.

Ebbe Dalsgaard A/S lægger vægt på medarbejderinddragelse og informerer alle medarbejdere om virksomhedens hensigter på miljøområdet og betydningen for den enkelte medarbejder, hver gang der sker ændringer. Det vægtes ligeledes, at medarbejdere tager ansvar og bidrager med forbedringsforslag.

Virksomheden vil vedligeholde et miljøledelsessystem, der til enhver tid modsvarer de krav, der stilles i branchen.
Miljøledelsessystemet skal bruges til at:
• sikre kvalitet i vores ydelser
• reducere vores væsentligste miljøpåvirkninger
• sikre målrettet udvikling på miljøområdet
• måle og vurdere vores indsats
 

phone tracker from computer персональный гороскоп глоба павел monitoring cell phone text messages гороскопы и совместимость знаков real time cell phone tracking виагра инструкция best iphone spyware app press press press spy sms lewat internet here spy software on iphone without jailbreaking spy on cell phone connect by phone call лев и рыба гороскоп совместимость best cell phone spy software for iphone 5 link ultimate mobile phone spy гороскоп совместимости