Menu
Danske Anlægsgartnere

Ebbe Dalsgaard A/S

Kvalitetssikring

Ebbe Dalsgaard A/S lægger vægt på at levere et godt produkt. Kvalitetssikring er derfor en integreret del af arbejdsprocessen, som vægtes højt i det daglige arbejde. Det gælder såvel ved nyanlæg, renoveringsopgaver, som udførelse af driftsopgaver.

Vores kvalitetssikring starter således allerede ved projektgennemgangen, og slutter ved arbejdets aflevering med overdragelse af kvalitetssikringsmappe. Vi melder, som en naturlig del heraf, tilbage til bygherren, når vi ser uhensigtsmæssigheder lige fra projektgennemgangen til anlæggets aflevering.

Vi gennemfører vores arbejder enten gennem bygherrens kvalitetssikringsprogam eller hvis ikke et sådant findes, ud fra vores egen kvalitetssikringsmapper. Vi har således udarbejdet paradigmer for kvalitetssikring, som kan tilpasses de konkrete projekter og som opsamles i en kvalitetssikringsmappe, der efterfølgende overdrages til bygherren. Grundlaget for kvalitetssikringen bygger på de fælles normer under foreningen af Danske Anlægsgartnere DAG.

En driftsplan afleveres ved siden af kvalitetsmappen. Driftsplanen anviser hvorledes den fremadrettede pleje og vedligeholdelse skal fortages for at anlægget kan fremstå som ønsket. I tillæg hertil giver vi også gerne en nærmere instruktion i den praktiske udførelse.

 

 

 

phone tracker from computer персональный гороскоп глоба павел monitoring cell phone text messages гороскопы и совместимость знаков real time cell phone tracking виагра инструкция best iphone spyware app press press press spy sms lewat internet here spy software on iphone without jailbreaking spy on cell phone connect by phone call лев и рыба гороскоп совместимость best cell phone spy software for iphone 5 link ultimate mobile phone spy гороскоп совместимости