Menu
Danske Anlægsgartnere

Ebbe Dalsgaard A/S

Arbejdsmiljøpolitik

Vision

Hos Ebbe Dalsgaard A/S har vi en vision om at imødegå branchens arbejdsmiljømæssige udfordringer og søger derfor, at arbejdsmiljøet vægtes højt i det daglige arbejde.

Vi ønsker glade medarbejdere, der giver udtryk for, at arbejdsmiljøet er i orden og hvor dette er en helt naturlig tænkning og handling i hverdagen både hvad angår det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Vores arbejdsmiljøpolitik skal indebære, at medarbejderne bliver i virksomheden i mange år og gerne til pensionen.

Vores elever skal forstå og lære af de erfarne medarbejdere ikke alene de faglige færdigheder, men også at inddrage de arbejdsmiljømæssige forhold i den daglige tilrettelægning af arbejdet.


Arbejdsmiljøpolitik
I Ebbe Dalsgaard A/S arbejdes der derfor målrettet med arbejdsmiljøet for sikre at både vores medarbejdere og ledere trives i firmaet.

Gennem systematisk arbejde med APV forsøger vi at afdække de generelle arbejdsmiljømæssige forhold og bevidstgøre medarbejdere og ledere om at tilrettelægge arbejdet på måde, der giver den mindst mulige belastning. Tilrettelæggelsen omfatter således både overvejelser om hvilke redskaber, der skal anvendes til opgaven og hvorledes rotationer skal foretages for at undgå ensidigt gentaget arbejde (EGA).

Overvejelse om tilrettelægning af arbejdet og de heraf følgende arbejdsmiljømæssige forhold starter hos Ebbe Dalsgaard A/S allerede i projektgennemgangsfasen. Dvs. allerede her gør ledelsen sig overvejelser om projektet omfatter arbejdsprocesser, der kan indebære tunge løft eller EGA mv. og hvilke initiativer, der skal iværksættes for at imødegå dette.

Medarbejderudviklingssamtaler er også en væsentlig del af arbejdsmiljøet, hvor vi fokusere på den enkelte medarbejders ønsker til arbejdsopgaver, uddannelse mv. Vi er af den opfattelse, at lige præcis denne samtale er med til at løfte og styrke den enkeltes engagement og kompetencer og dermed løfter arbejdsmiljøet i samlede virksomhed.

phone tracker from computer персональный гороскоп глоба павел monitoring cell phone text messages гороскопы и совместимость знаков real time cell phone tracking виагра инструкция best iphone spyware app press press press spy sms lewat internet here spy software on iphone without jailbreaking spy on cell phone connect by phone call лев и рыба гороскоп совместимость best cell phone spy software for iphone 5 link ultimate mobile phone spy гороскоп совместимости